Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven.
Partin zal in de toekomst, samen met haar deelnemers, zich verder ontwikkelen en doorgroeien. Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. De stem van het PI moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Ook wil Partin een benchmark, zodat we duidelijk kunnen aantonen en laten zien wie we zijn en wat we doen. Ontwikkelen en groeien doen we samen met onze deelnemers: zij kunnen zelf allerlei ideeën aandragen die voor het PI belangrijk zijn om de mensen die onze hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Voor meer informatie zie de website van Partin : www.partin.nl