The work group “Solar Cookers Sliedrecht” provides free advice about producing and introducing the Dierkx type box cooker for cooking by sunrays.

During its starting period the work group produced over 150 cookers in order to prove that cooking by sunrays would be possible. Since that time lots of experiments have been done and several projects with the cooker are going on now. During this process an enormous amount of knowledge has been acquired. Apart from the Parabole Cooker and the Cookit the work group thinks cooking by sunrays with the Dierkx type Box Cooker (with its slanting window) the best way in most cases.

The services provided by the work group:
~ giving advice whether introduction is possible in a certain area;
~ providing drawings and advice about the various materials;
~ providing a folding device to make inner boxes;
~ providing a cooker for experimenting;
~ providing money for a project introducing the solar cooker;

New! Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (English, pdf, 2.8 mb)

Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (Dutch, pdf, 1.8 mb)
Further information about our projects and financial possibilities.
Why cooking by sunrays?
Different types of solar cookers.
The type of solar cooker used by us.
Directions for using the solar cooker.
A double solar cooker tested in the Netherlands.
A number of things which may be important when introducing a solar cooker.

More information visit: http://www.solarcooker.nl/

The work group “Solar Cookers Sliedrecht” provides free advice about producing and introducing the Dierkx type box cooker for cooking by sunrays.

During its starting period the work group produced over 150 cookers in order to prove that cooking by sunrays would be possible. Since that time lots of experiments have been done and several projects with the cooker are going on now. During this process an enormous amount of knowledge has been acquired. Apart from the Parabole Cooker and the Cookit the work group thinks cooking by sunrays with the Dierkx type Box Cooker (with its slanting window) the best way in most cases.

The services provided by the work group:
~ giving advice whether introduction is possible in a certain area;
~ providing drawings and advice about the various materials;
~ providing a folding device to make inner boxes;
~ providing a cooker for experimenting;
~ providing money for a project introducing the solar cooker;

New! Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (English, pdf, 2.8 mb)

Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (Dutch, pdf, 1.8 mb)
Further information about our projects and financial possibilities.
Why cooking by sunrays?
Different types of solar cookers.
The type of solar cooker used by us.
Directions for using the solar cooker.
A double solar cooker tested in the Netherlands.
A number of things which may be important when introducing a solar cooker.

More information visit: http://www.solarcooker.nl/

The work group “Solar Cookers Sliedrecht” provides free advice about producing and introducing the Dierkx type box cooker for cooking by sunrays.

During its starting period the work group produced over 150 cookers in order to prove that cooking by sunrays would be possible. Since that time lots of experiments have been done and several projects with the cooker are going on now. During this process an enormous amount of knowledge has been acquired. Apart from the Parabole Cooker and the Cookit the work group thinks cooking by sunrays with the Dierkx type Box Cooker (with its slanting window) the best way in most cases.

The services provided by the work group:
~ giving advice whether introduction is possible in a certain area;
~ providing drawings and advice about the various materials;
~ providing a folding device to make inner boxes;
~ providing a cooker for experimenting;
~ providing money for a project introducing the solar cooker;

New! Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (English, pdf, 2.8 mb)

Drawings and guide for the Dierkx solarcooker (Dutch, pdf, 1.8 mb)
Further information about our projects and financial possibilities.
Why cooking by sunrays?
Different types of solar cookers.
The type of solar cooker used by us.
Directions for using the solar cooker.
A double solar cooker tested in the Netherlands.
A number of things which may be important when introducing a solar cooker.

More information visit: http://www.solarcooker.nl/

De werkgroep Solar Cooker Sliedrecht
geeft gratis adviezen over productie en introductie voor het koken op zonnestralen met de box cooker van het type Dierkx.

In haar beginperiode maakte de werkgroep meer dan 150 cookers om te bewijzen dat koken op zonnestralen kan! Inmiddels is er veel mee geëxperimenteerd en zijn er lopende projecten met de cooker. Hierdoor is al veel kennis opgebouwd. Naast de parabool cooker en de cookkit vindt de werkgroep de boxcooker van het type Dierxk (met het schuine raam) in de meeste gevallen de beste manier van koken op zonnestralen.

De service van de werkgroep bestaat uit:
~ Adviseren of introductie in een bepaald gebied mogelijk is
~ Verstrekt tekeningen en adviezen over de verschillende materialen
~ Kan een vouwapparaat beschikbaar stellen om binnenbakken te maken
~ Kan voor een experiment een cooker beschikbaar stellen
~ Geld beschikbaar stellen voor een project ter introductie van de solar cooker

Voor meer informatie zie: http://www.solarcooker.nl/